Briefing 6

Top! We kunnen nu bijna de aanval inzetten, want we weten nu alles wat we moesten weten. Zullen we alles nog even op een rijtje zetten?

De speler die we zoeken heet?

1 Sunbird 2 Sidewinder 3 Scorpion 4 X-Lord

Het wapen dat hij bij zich draagt is een?

1 Claw rake 2 Rocket launcher 3 Assault riffle 4 Boogie bomb

De locatie waar zijn schuilplaats zich bevind is?

1 Loot lake 2 Haunted Hills 3 Tomato town 4 Pleasant park

Het tijdstip dat hij daar ongeveer is?

1 Half drie 2 Kwart voor acht 3 Half acht 4 Kwart voor drie

Noteer de cijfers voor de antwoorden en kijk met deze 4-cijferige pincode of de missie geslaagd is.

Volgende pagina >>